Eкoбрикети от слънчогледова люспа

Нашите брикети се произвеждат само и единствено от слънчогледова люспа, технологичен отпадък при производството. Те са чудесно екологично чисто гориво и биха могли да заменят горива като въглища, дърва, брикети от въглищен прах, горивна нафта и др. Получават се чрез пресоване при високо налягане и температура без допълнително прибавяне на спойващи вещества. Естествено съдържащия се в слънчогледовата люспа лигнин, се разтопява при температура над 100° C и придобива качества на свързващо, циментиращо вещество.

Брикетите от слънчогледова люспа не съдържат вредни емисии и смоли. Доброто им качество се определя от високата им калоричност, ниското съдържание на нищожно отделящите се емисии в атмосферата. Един тон брикети от слънчогледова люспа по калоричност се равняват на 1,90 тона дърва за огрев, 1,4 тона кафяви въглища, 2,5 тона брикети от въглищен прах или 500л горивна нафта.

Предимства:
• Удобни за транспортиране и съхранение;
• Не замърсяват складовите помещения;
• Не се нападат от гризачи.

Предлагат се:
• Опаковани в хартиени торби по 20кг върху палет;
• Неопаковани – насипно или на палет с приблизително тегло на брикетите около 1 тон за палет.