Твърда пшеница

Твърдата пшеница е незаменима за производството на качествени макаронени изделия.
Предлагани Сортове:

ATOUDUR
Основно тази култура се отглежда в средиземноморските страни – Гърция, Италия, Испания и др. Зърното е едро, златисто- кехлибарено и с висока стъкловидност. То е с повишено съдържание на общ белтък и здрав и разтеглив глутен. Произведените от него изделия не се разваряват и слепват. Тя е по-слабо студоустойчива, но по-сухоустойчива, с по-високо стъбло и по-предразположена към измръзване и полягане от меката пшеница. Обикновено получаваните от нея добиви са по- ниски, което е обусловено от по-ниския продуктивен потенциал (за сметка на по-високото качество) на твърдата пшеница и от това, че тя е разпространена основно в страни от средиземноморския район при условия на сух горещ климат и по-бедни почви Разпространените у нас сортове са зимно-пролетни и се засява по-късно от обикновената пшеница, за да не прераснат през есента и измръзнат през зимата.