Eкoбрикети от слънчогледова люспа

Нашите брикети се произвеждат само и единствено от слънчогледова люспа, технологичен отпадък при производството. Те са чудесно екологично чисто гориво и биха могли да заменят горива като въглища, дърва, брикети от въглищен прах, горивна нафта и др. Получават се чрез пресоване при високо налягане и температура без допълнително прибавяне на спойващи вещества. Естествено съдържащия се в слънчогледовата люспа лигнин, се разтопява при температура над 100° C и придобива качества на свързващо, циментиращо вещество. … →